Mini Crosser´n

Mini Crosser´n er en 2-4 års avdeling.

Her er det fokus på gode relasjoner. Humor i leken med de voksne er viktig. Vennskap bygges mellom barna og tilstedeværende voksne gir trygge grenser og styrker barnas selvfølelse. Språkutviklingen tar fart og rolleleken får næring. Gjennom leken lærer barna språk og støttende voksne er gode rollemodeller. 

Barna vil gjerne gjøre ting selv og selvstendighet er viktig å stimulerer i denne alderen. Sang og fortellinger gir god språkutvikling.