Trehjulingen

Trehjulingen er en 0-2 års avdeling med 9 plasser.

Her får de oppleve trygge og nære voksne som kan gi de en god start i barnehagen. Avdelingen tilbringer mye tid ute og på tur og er opptatt av at barna skal få medvirke i sin egen hverdag.

På Trehjulingen møtes barnas individuelle behov for søvn, mat og nærhet. Omsorg og lek står i fokus. Barna får ro til å utforske, bygge vennskap og utvikle sosial kompetanse. Språket utvikles i leken i møte med andre barn og bevisste voksne.

Humor og glede gir trivsel for små og store og er en stor del av hverdagen på Trehjulingen.

Vi jobber prosjektbasert, der mye av utforskingen handler om å bruke sansene.